Sözlükte "binaenaleyh" ne demek?

1. Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine.

Cümle içinde kullanımı

Tarihin bir milletin varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini, binaenaleyh vatanımız, milletimiz aleyhinde verilen hükümlerin muhakkak mahkümuiflas olduğunu söyledim.
- Atatürk

Binaenaleyh kelimesinin ingilizcesi

therefore
Köken: Arapça

Son eklenenler

say